• Grad Mostar
  • Početna
  • Otvaranja obnovljenog Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Otvaranja obnovljenog Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Natrag