April 2018

Utorak, 10.04.2018

Prezentaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti

Prezentaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje u 2018.. a kojom će se predstaviti vrste poslova, ukupna sredstva kao i raspored sredstava za svaku djelatnost zajedničke komunalne potrošnje u 2018, bit će organizirana u gradskoj vijećnici u utorak 10.4.2018. s početkom u 10 sati.

Program će predstaviti Stjepan Šaravanja, šef Služba za komunalne poslove i okoliš.

 

Četvrtak, 12.04.2018

„ŽENE U PODUZETNIŠTVU“

U okviru 21. Međunarodnog sajma privrede/gospodarstva, Služba za privredu/gospodarstvo Grada Mostara organizuje konferenciju „ŽENE U PODUZETNIŠTVU“ . Cilj konferencije je da se kroz diskusiju sa istaknutim poduzetnicama analiziraju problemi sa kojima se susreću žene u poduzetništvu, podijeli dobra praksa i uspostavi komunikacijska mreža.

Konferencija će se održati u četvrtak, 12.04.2018. godine u dvorani broj 1, Paviljon broj 1 sa početkom u 12 sati.