Градоначелник Града Мостара

Ljubo Beslic

Рођен је 27. јула 1958 године у Мостару.

Основну и средњу школу завршио је у Мостару, те Стројарски факултет на Свеучилишту у Мостару. 
За вријеме школовања  активно се бавио спортом и то у Рукометном клубу «Вележ».
Након завршетка Стројарског факултета ради као професор у средњој Стројарској школи у Мостару, а потом у графичком подузећу “Раде Битанга”- Мостар и то као руководитељ службе одржавања.

Активни је судионик Домовинског рата у БиХ ( 1992-1995), а 1996 године одлази на школовање у НАТО у Бруxеллесс за провођење редукције наоружања. Потом постаје члан радне скупине која је радила на устроју Министарства обране Федерације Босне и Херцеговине.

По устроју министарства наставио је радити у истом у Сарајеву на мјесту начелника Техничког одјела у Сектору логистике.

За доградоначелника Града Мостара Љубо Бешлић изабран је средином просинца 2003. године, а за градоначелника Града средином просинца 2004. године.
Градоначелник Бешлић обнашао је у протеклом мандату и дужност допредсједника Удружења опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине.
На други мандат градоначелника Мостара Љубо Бешлић је изабран у просинцу 2009. годину.

Ожењен је и отац је троје дјеце.