Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u cilju povratka na područje Grada Mostara (''ZP10'')

Temeljem članka 13. i 24. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 23/99, 21/03 i 33/03), članka 16. Uputa o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica , (''Službeni glasnik BiH'', broj: 48/06), Odluke o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika po područjima povratka u 2010.godini (''ZP10'') Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH, i Memoranduma o razumijevanju broj: 02-05-6762/10 od 09.06.2010.godine, Grad Mostar

Pročitaj više...

Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („Službene novine HNK“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj:02-36-7123/10 od 16.06.2010godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...