• Grad Mostarb
  • Javne nabavke
  • Odluka o odabiru-izrada elaborata etažne podjele stambeno poslovnog objekta na adresi BNR br. 1, 3 i 5 tzv. Mikačića kuća

Odluka o odabiru-izrada elaborata etažne podjele stambeno poslovnog objekta na adresi BNR br. 1, 3 i 5 tzv. Mikačića kuća

Nazad