• Grad Mostar
  • Javne nabavke
  • Odluka o izboru-nabavka opreme i MTS za potrebe subjekata zaštite i spašavanja za Lot-1 oprema i MTS za potrebe službi spašavanja sa visina

Odluka o izboru-nabavka opreme i MTS za potrebe subjekata zaštite i spašavanja za Lot-1 oprema i MTS za potrebe službi spašavanja sa visina

Natrag