ЈАВНИ ПОЗИВ

Град  Мостар-градоначелник у поступку пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини ,  који ће се провести у периоду од 01.- 15. 10.2013 године,а у складу са чланком 26.Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 године („Службени гласник БиХ“, број:10/12, и 18/13),објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За  пријаву кандидата за  избор чланова Пописног повјеренства локалне самоуправе (ППЛС ) Града Мостара

 

 

Овим Јавним позивом позивају се заинтересирани кандидати да се пријаве за избор чланова Пописног повјеренства локалне самоуправе (ППЛС) у провођењу Пописа становништва, кућанстава и станова, на подручју Града Мостара.

 

Број чланова ППЛС за Град Мостар је 6 чланова..

 

Обвезе ППЛС у попису становништва су сљедеће:

 

- руководи припремама, организирањем и провођењем Пописа на територију града,

- врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје града,

- обавјештава становништво о значају Пописа, начину и времену његовог провођења, о     

   правима и дужностима грађана и начину извршавања обвеза у Попису,

- брине о правилној примјени методолошких и организацијских напутака,

- преузима тискани пописни материјал и дијели га инструкторима, који га даље дистрибуирају  

  пописивачима,

- осигуравају просторије и увјете за провођење обуке опћинских инструктора и пописивача,

- проводи надзор над радом инструктора и осталих учесника у Попису,

- издаје прописана овлаштења за рад учесницима у Попису,

- подузима мјере које гарантирају  комплетан обухват јединице Пописа,

- преузима пописни материјал од инструктора, организира и контролира обухват и квалитет

  Пописног материјала,

- осигурава складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних сигурносних мјера

   и увјета одређених Законом о заштити особних података,

- осигурава пријевоз и правовремено достављање пописног материјала на мјесто уноса,

- припрема обрачун трошкова насталих за припрему и провођење Пописа сукладно

  Инструкцијама.

 

Увјети које кандидат за члана ППЛС треба да испуњава  поред опћих увјета прописаних законом,

- да је држављанин БиХ, доказ- увјерење о држављанству,

- да је пунољетна особа, доказ – копија особне исказнице,

- да има најмање средње образовање у четверогодишњем трајању, -копија дипломе

 

Потребно је да испуњава и посебне увјете,

- да чланови ППЛС морају одражавати етничку / националну  заступљеност конститутивних

  народа и осталих према попису из 1991 године,

- по могућности запосленик органа управе Града Мостара

- да буде расположив преко дана, увечер и викендом за посао,

 

Начин пријављивања кандидата:

Заинтересирани кандидати се пријављују особно и искључиво у просторијама  у просторијама Градске управе Града Мостара на адреси Адема Бућа 19, попуњавањем обрасца „Пријава кандидата за члана пописне комисије /повјеренства локалне самоуправе“ у времену од 06.06. до 10.06.2013 године од 11 до 14 сати. Контакт особа Ана Блажевић –предсједник натјечајног повјеренства Тел:036/ 500-699.

 

Евалуација пристиглих пријава од стране повјеренства за проведбу натјечаја је до 15.06.2013 године, након чега ће  градоначелник  донијети акт о именовању чланова ППЛС-а.

 

 

Градоначелник

                                                                                                                            Љубо Бешлић

 

 

 

 

 

 

 

Иди назад