ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, бр. 10/12 и 18/13), Пописна комисија Града Мостара  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПЋИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И ПОПИСИВАЧЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ  ГРАДА

МОСТАРА

 

Овим јавним позивом Пописна комисија Града Мостара  позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова опћинских инструктора и пописивача у провођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године на подручју града Мостара  .

Заинтересовани кандидати за опћинске инструкторе и пописиваче су дужни да се лично пријаве у просторијама Пописне комисије на адреси ул.  Хрватских бранитеља бб (зграда Градске вијећнице).

Пријаве за учествовање у попису ће се примати сваким радним даном од 11. до 31. ЈУЛА 2013., у времену од 10 до 15 часова у просторијама Пописне комисије.

Кандидат се може пријавити само за рад у својству опћинског/градског инструктора или пописивача.

 

ОПЋИНСКИ ИНСТРУКТОРИ

Обавезе у попису: обука пописивача; обилазак терена пред Попис и провјера усаглашености скица и описа пописних кругова са стањем на терену; организација и праћење рада пописивача; преглед и контрола попуњених пописних образаца; други послови по налогу ПКЛС и државног/ентитетског инструктора.

Услови  које кандидат за опћинског инструктора треба да испуњава:

-     да је држављанин БИХ;

-     да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице);

-     да се против кандидата не води кривични поступак;

-     да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;

-     да је по могућности становник насељеног мјеста или опћине у којој ће обављати послове опћинског инструктора;

-     да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао;

-     да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада

Листа кандидата који су изабрани за инструктажу биће објављена најкасније до 25. августа 2013. године у просторијама Пописне комисије, ул. Хрватских бранитеља бб (зграда Градске вијећнице)  и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговине.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 30. августа Пописној комисији опћине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената) : Личне карте; Дипломе; Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост); Индеx (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за опћинске инструкторе пролазе петодневну инструктажу у периоду од 06. до 10. септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству опћинског/градског инструктора или распоређују као резерва.

 

ПОПИСИВАЧИ

Задаци пописивача у попису: обилазак терена пред Попис, пописивање ''од врата до врата'' и други послови по налогу опћинског инструктора и Пописне комисије. Пописивачи морају у двије седмице пописати све јединице Пописа (становнике, домаћинства и станове). Пописивање на терену траје од  1. до 15. октобра 2013. године (укључује суботе и недјеље) од јутра до навече, па је нужан предуслов да кандидат за пописивача у том периоду нема пословних/школских обавеза, јер се од пописивача очекује пуни дневни ангажман.

 

Услови које кандидат пописивача треба да испуњава:

-     да је држављанин БИХ;

-     да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице);

-     да се против кандидата не води кривични поступак

-     да има стечено најмање средње образовање;

-     да је по могућности становник насељеног мјеста или опћине у којој ће обављати послове пописивача;

-     да има читак рукопис

-     да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао

-     да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада

Листа кандидата који су изабрани за инструктажу биће објављена најкасније до 25. августа 2013. године у просторијама Пописне комисије, ул. Хрватских бранитеља бб (зграда Градске вијећнице) и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 28. августа Пописној комисији опћине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената) : Личне карте; Дипломе; Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост); Индеx (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за пописиваче пролазе петодневну инструктажу у периоду од 16. до 20. септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству пописивача или распоређују као резерва.

НАПОМЕНА: Сви кандидати који задовољавају наведене услове из јавног позива требају понијети личну карту и хемијску оловку ради попуњавања  Пријаве о учествовању у попису. Кандидат својим потписом јамчи истинитост података наведених у Пријави. Уколико се утврди да подаци нису тачни, кандидат неће ући у избор за опћинског инструктора или пописивача, односно искључује се из даљњих активности Пописа.

Кандидати који буду обављали послове опћинског инструктора остварују право на просјечну накнаду у износу од 610,00 КМ, а тачан износ ће зависити од броја пописивача и броја попуњених пописних образаца, што ће детаљно бити регулисано Процедурама за плаћање учесника у Попису.

Кандидати који буду обављали послове пописивача остварују право на накнаду на основу броја пописних образаца и то: урбано подручје: за П-1=1,75КМ и П-2= 1,75КМ и рурално подручје: за П-1=1,95 и П-2=1,95КМ.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА МОСТАРА

                          

                                                                               Марија Солдо        

 

Иди назад