ЈАВНИ ПОЗИВ

Број: 02-25-6912/12-2

Мостар, 21.06.2012.године

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), у вези са чланком 7. ставак (2) Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“, број 5/11 и 2/12), градоначелник Града Мостара упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

I

Позивају се привремени корисници јавних површина заузетих монтажним објектима типа киоска, који их користе сукладно изданом одобрењу за кориштење јавне површине да доставе доказ да су измирили своје обвезе према Граду Мостару у посљедње 3 године (2009., 2010. и 2011. година), од дана доношења Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“, број 5/11 и 2/12).

II

Рок за измирење обвеза из точке I је 15 дана од дана објаве овог Јавног позива.

III

Привремени корисници који су измирили обвезе према Граду Мостару и привремени корисници који измире те обвезе у року из точке ИИ, могу наставити користити јавну површину у сврху из точке И уз накнаду која ће се утврдити на темељу просјечног износа накнаде постигнуте на јавним[нбсп]конкурсима за додјелу локација за постављање киоска у зони у којој се локација налази.

IV

Привремени корисници који не измире обвезе према Граду Мостару губе право на даљње кориштење јавне површине, па ће се локације које користе додијелити путем јавног[нбсп]конкурса сукладно члану 7. ставак (1) Одлуке о привременом кориштењу јавних површина.

V

Овај Јавни позив биће објављен у „Дневном листу, „Дневном авазу“, WЕБ страници Града Мостара: www.мостар.ба и огласним плочама Града Мостара.

Све информације заинтересирано могу добити у Одјелу за урбанизам и грађење, Служба за грађевинске прописе, Ђачки дом, Краља Звонимира 14 и на контакт телефон број 036/355-790.

Градоначелник

Љубо Бешлић

 

Иди назад