• Град Мостар
  • Натјечаји
  • ИНТЕРНИ ОГЛАС-за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у Граду Мостару

ИНТЕРНИ ОГЛАС-за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у Граду Мостару

На основу члана 70. ставак 2. Закона о организацији управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ , број: 35/05), члана 20. и 21. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутрашњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“, број: 5/16), Градоначелник о б ј а в љ у ј е

Иди назад