JAVNI POZIV

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara na temelju  članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07 i 36/10) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”broj: 2/98 i 48/99) u postupku potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina u katastarskoj općini Rodoč, pokrenutom po prijedlogu Grada Mostara, radi izgradnje kanalizacijske mreže (desnoobalni kolektor) u gradu Mostaru, upućuje:

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

Pročitaj više...

I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara

Pročitaj više...

J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Sukladno članku 59. Zakona o gradnji („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Temeljem Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća (u daljem tekstu: upravno vijeće) javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara kako slijedi:

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03), članka 21. Zakona o kazališnoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ 6/05) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04, 8/09 i 15/10) sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema volontera VII. stupnja stručne spreme u Gradu Mostaru, broj: 02-36-14136/13 od 19.07.2013. godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Pročitaj više...