Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („Službene novine HNK“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj:02-36-7123/10 od 16.06.2010godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...