Javni poziv-Rodoč

Pozivamo vlasnike ili korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža (etažne jedinice), na području katastarske općine Rodoč, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji...

Natrag