• Grad Mostar
  • Natječaji
  • Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara

Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 7/2011) objavljuje: 

Natrag