Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство

Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство је надлежан за координирање рада сљедећих служби:

1. Служба за организацију и персонал,

2. Правна служба,

3. Служба за опћу управу и градска подручја.

Служба за организацију и персонал је надлежна за:

1. сва организацијска питања Градске управе, нацрте правилника и опћих аката (правно нормирање),

2. организациона истраживања и савјетовање,

3. умрежавање и брига о корисницима,

4. сва кадровска питања.

Шефица службе је Гордана Ловрић.

 

Правна служба је надлежна за:

1. припрему и израду опћих аката темељем правних и опћих прописа, у координацији са одјелима,

2. нормотехничку обраду аката,

3. управне и друге поступке који нису у надлежности других служби.

 

 

Служба за опћу управу и градска подручја је надлежна за:

1. савјетовање и правну помоћ грађана,

2. координирање и надзор над радом подручних уреда,

3. средишње задаће управе (примање и слан је поште, евиденције, рецепција и телефонска централа, пријевоз, курири, тискања, чишћење и осигурање зграда).

Служба за опћу управу и градска подручја има уже организацијске јединице:

- Подручни уреди,

- Писарница и шалтер сала.

Шефица службе је Азра Батлак.

Начелник Одјела

Predrag Supljeglav

Начелник Одјела је Предраг Шупљеглав, дипл иур.

Адреса Одјела


Одјел је смјештен у згради Градске Управе у Церници на адреси
Адема Бућа 19
88000 Мостар
Тел: 036/500-600Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)

Формулари везани за овај Одјел

Формулари (ЗИП) (181.7 KiB)