Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo

Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo je nadležan za koordiniranje rada sljedećih službi:

1. Služba za organizaciju i personal,

2. Pravna služba,

3. Služba za opću upravu i gradska područja.

Služba za organizaciju i personal je nadležna za:

1. sva organizacijska pitanja Gradske uprave, nacrte pravilnika i općih akata (pravno normiranje),

2. organizaciona istraživanja i savjetovanje,

3. umrežavanje i briga o korisnicima,

4. sva kadrovska pitanja.

Šefica službe je Gordana Lovrić.

Pravna služba je nadležna za:

1. pripremu i izradu općih akata temeljem pravnih i općih propisa, u koordinaciji sa odjelima,

2. normotehničku obradu akata,

3. upravne i druge postupke koji nisu u nadležnosti drugih službi.

 

Služba za opću upravu i gradska područja je nadležna za:

1. savjetovanje i pravnu pomoć građana,

2. koordiniranje i nadzor nad radom područnih ureda,

3. središnje zadaće uprave (primanje i slan je pošte, evidencije, recepcija i telefonska centrala, prijevoz, kuriri, tiskanja, čišćenje i osiguranje zgrada).

Služba za opću upravu i gradska područja ima uže organizacijske jedinice:

- Područni uredi,

- Pisarnica i šalter sala.

Šefica službe je Azra Batlak.

Načelnik Odjela

Predrag Supljeglav

Načelnik Odjela je Predrag Šupljeglav, dipl iur.

Adresa Odjela

Odjel je smješten u zgradi Gradske Uprave u Cernici na adresi

Adema Buća 19

88000 Mostar

Tel: 036/500-600

Lokacija Odjela i pripadajućih službi

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti) 

Formulari vezani za ovaj Odjel

Formulari (ZIP) (192.8 KiB)