Najnovije vijesti

B a j r a m s k a č e s t i t k a

U povodu Ramazanskog Bajrama svim sugrađankama i sugrađanima islamske vjeroispovijesti u ime Gradske uprave Mostara i svoje osobno upućujem najiskrenije čestitke. Ojačani odricanjem u ramazanskom vremenu želim Vam da ovaj blagdan dočekate i provedite u ozračju mira, te vjerničke i obiteljske sreće. 

Gradonačelnik

Ljubo Bešlić

Pročitaj više...

„Hitna asistencija za starije osobe“

Projekt „Hitna asistencija za starije osobe“ (Start FUND COVID-19) podržan je od strane Start Network, a implementira ga CRS u saradnji sa 15 gradova/općina/opština (Banovići, Bileća, Čapljina, Foča, Foča u FBiH, Goražde, Jablanica, Konjic, Kladanj, Mostar, Prijedor, Pale Prača, Tuzla, Zenica i Živinice). Cilj projekta je ublažiti tešku materijalnu situaciju starijih izolovanih osoba koja je izazvana COVID-19 virusom te podizanje svijesti o načinima zaštite i postupanja u slučaju zaraze virusom COVID-19. Ciljna skupina su starije, materijalno ugrožene osobe preko 65 godina, te manji broj

Pročitaj više...

Intervju s Ljubom Bešlićem, gradonačelnikom Mostara

Večernji list 21.5. 2020. - Intervju s Ljubom Bešlićem, gradonačelnikom Mostara, o radovima na izgradnji kolektora i odvodima, optužbama da se radi netransparentno...Od ušteda na kolektorima obnovili smo vodovodnu mrežu, ceste i šetnice Grad Mostar posljednjih nekoliko godina veliko je gradilište na kojemu se izvodi stoljetni projekt izgradnje pročistača otpadnih voda i glavnih kanalizacijskih kolektora. Do sada su sve otpadne vode, uključujući i kanalizaciju, završavale izravno u rijeci Neretvi 

Pročitaj više...

Povodom predstojećeg blagdana Ramazanskog bajrama

Povodom predstojećeg blagdana Ramazanskog bajrama, Gradska uprava Mostara u Centru za socijalni rad Mostar s novčanim potporama danas je darivala 20 socijalno ugroženih obitelji u Mostaru. Zbog situacije uzrokovane virusom Covid-19, bonovi u iznosu od 150 KM se nisu podijelili na uobičajen način, tako da je podjelu izvršio Centar za socijalni rad Grada Mostara svakom korisniku ponaosob.Ovim činom Grad Mostar već 16 godina za redom pruža potporu i uljepšava ovaj blagdan svojim sugrađankama i sugrađanima koji su u stanju socijalne potrebe.

Pročitaj više...

Počele sa radom predškolske ustanove

U sklopu ublažavanja mjera zabrane uvedenih zbog pandemije korona virusa - COVID 19,  u Mostaru su sa radom započeli dječiji vrtići. Predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Mostar, Dječiji vrtići, JU Dječiji vrtići Ciciban i Dječiji vrtić u sklopu Centra Los Rosales, spremno su dočekale prihvat djece. Dječim vrtićima roditelji su povjerili na čuvanje i brigu 85 djece, JU Dječijim vrtićima Ciciban 107 djece, a Dječijem vrtiću u sklopu Centra Los Rosales 7 djece.Objekti predškolskih ustanova na području Grada Mostara, 

Pročitaj više...

Sistematska dezinfekcija

Kao nastavak aktivnosti u prevencije širenja koronavirusa (COVID -19), u srijedu 20.5.2020. godine izvršit će se sistematska dezinfekcija Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, JU „Dječji dom“ Mostar, objekta za cjelodnevnu brigu o djeci, te prostorija Gradske uprave Grada Mostara. Dezinfekciju će izvršiti pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) brigade za taktičku podršku.

 

Pročitaj više...

Izvan snage zapovijed/naredba o zabrani kretanja

Na temelju članka 108 i 141. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 57/07 i 32/14) i članka 16. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 13/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara, broj 02-46-3/20, Štab/Stožer civilne zaštite Grada Mostara na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj, dana 15.5.2020. godine, donosi

 

Pročitaj više...

Dozvoljava se rad ugostiteljskih objekata, javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika, i rad privatnih stomatoloških ordinacija

Na temelju članka 108 i 141. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 57/07 i 32/14) i članka 16. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 13/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara, broj 02-46-3/20, Štab/Stožer civilne zaštite Grada Mostara na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj, dana 14.5.2020. godine, donosi

Pročitaj više...

Redovita sjednica Stožera/Štaba civilne zaštite Grada Mostara

Danas je održana je redovita sjednica Stožera civilne zaštite Grada Mostara na kojoj se razgovaralo o aktivnostima koje se trebaju poduzeti nakon što je uslijedilo poboljšanja stanja kada je u pitanju pandemija korona virusa. Kako je došlo do ublažavanja restriktivnih mjera za ugostiteljske objekte na području Mostara, Stožer civilne zaštite Grada Mostara danas je na sjednici usvojio zaključak da se uputi nalog Službi inspekcije Grada Mostara, koja treba žurno provjeriti je li propisno urađena protuepidemiološka dezinfekcija ugostiteljskih objekta. U sklopu pripreme za otpočinjanje rada vrtića Stožer civilne zaštite Grada Mostar donio je zaključak kako je potrebno također izvršiti protuepidemiološku dezinfekciju objekata. Za one vrtiće koji su već 

Pročitaj više...

Posjetite ostale gradske stranice

Interni linkovi