Projekt „Obrazovanje za sve“

Sa ciljem uključivanja – inkluzije i što bolje socijalizacije romske djece u obavezno osnovno školovanje,  Grad Mostar i Centar za psihološku podršku Sensus već 4 godine uspješno realizuju projekat „Obrazovanje za sve“.

Projekat je prepoznat i od strane Europske komisije i u 2017.godini nagrađen sa Europskom nagradom za integraciju Roma u evropske procese proširenja, s ciljem unapređenja uloge civilnog društva i ukazivanja  na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije - EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey.

Korisnici projekta su djeca i roditelji iz naselja Karašebeš, Bišće Polje kao i drugih naselja u kojima žive Romi, Salakovac i Bijelo Polje.

Informacija o projektu smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u FBiH

Federalno ministarstvo zdravstva u odabranim lokalnim zajednicama  Gradu Mostaru i Zenici,  implementira Projekat „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH“. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a implementaciju nadzire Svjetska banka. Razvojni cilj Projekta Smanjenja faktora zdravstvenih rizika u FBiH je pružanje pomoći nadležnim institucijama u smanjenju faktora rizika kod odabranih nezaraznih bolesti, promoviranjem kontrole konzumiranja duhanskih proizvoda i alkohola, kao i odgovarajuće ishrane i pojačane fizičke aktivnosti kod odabranih korisnika projekta (predškolska djeca, školska djeca, nastavnici, zdravstveni radnici i uposlenici lokalnih vlasti) u lokalnoj zajednici. Cilj Projekta je promjena stavova i ponašanja kada je riječ o četiri navedena faktora rizika, odnosno da se poveća znanje i primjene prakse koje potiču dobro zdravlje, posebno u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

IMPULSE Interreg MED Grad Mostar

letak Mostar IMPULSE.pdf (290.3 KiB)

Javni poziv za rekonstrukciju objekta PU Zapad-IMPULSE

Odluka o pokretanju-rekonstrukcija objekta PU Zapad Mostar IMPULSE.pdf (79.3 KiB)

Poziv za nadzor radovi rekonstrukcija PU Zapad-IMPULSE

Poziv za izradu video komunikacijskog materijala-IMPULSE

Javni poziv za rekonstrukciju JR Grada Mostara-IRENE

Projekt IRENE

Interregiona Renewable &ENErgy efficiency network

Project IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna I Hercegovina-Crna Gora, Prioritetne osi 2.: “Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energijske učinkovitosti.” Specifičnog cilja: “ Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energijske učinkovitosti.”

Provedba projekta započela je 01.07. 2017. godine i traje do 31.12.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj I Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj I umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u prkograničnom području za poticanje energijske učunkovitosti I korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa “Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja” kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije.

Najvažniji rezultati projekta su:

-Zamjena postojećih rasvjetnih sustava s energetski učinkovitom rasvjetom na području grada Zadra i Mostara, ten a 11 lokacija na prekograničnom području.

-Uvođenje novog solarnog sustava na sportskoj dvorani “Župa” u Tivtu.

-Uspostava tima za EE u Tivtu.

-Organizacija I implementacija specijaliziranih radionica kojima će se podići kapacitet timova za energijsku učinkovitost.

- Podizanje kapaciteta dodatnim opremanjem timova za EE specijaliziranom opremom.

-Promo kampanja projekta koja među ostalim uključuje produkciju I izvođenje predstave za djecu na očuvanje i zaštite okoliša kroz jednostavne korake energijske učinkovitosti koja će se održavati u sve tri partnerske zemlje.