Анкета о радној снази

На подручју Града Мостара бит ће проведена Анкета о радној снази тијеком цијеле 2020. године, а која се ранијих година проводила само једанпут годишње и то током мјесеца априла. Анкету ће на терену провести анкетари овлаштени од стране Федералног завода за статистику и то у узорком изабраним кућанствима. Темељени циљ анкете је добивање података о основним радним карактеристикама становништва и процјена укупне радне снаге у земљи.

Иди назад