Град Моста набавио 28 контејнера за мијешани комунални отпад

Концем прошле године Служба за комуналне послове и околиш провела је поступак јавне набавке контејнера за мијешани комунални отпад у вриједности од 20.000 КМ.
Поступак је окончан 30. јануара 2020 године испоруком 28 контејнера који ће бити распоређени у складу са потребама на терену. Замијенити ће се оштећени контејнери или додати нови на локацијама гдје недостаје контејнера.
У протеклој години уређено је 8 постојећих локација за контејнере бетонирањем подлоге и постављањем заштитних мрежа. Постављени су контејнери за селективно одлагање комуналног отпада на 12 нових локација. У Прорачуну Града Мостара за 2020 годину планирана су средства за набавку нових контејнера за мијешани комунални отпад у износу од 30.000 КМ , а за уређење постојећих локација за контејнере додатних 30.000 КМ.

СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ОКОЛИШ

Иди назад