• Град Мостар
  • Почетна
  • Комунална инспекција проводит ће интензивно надзоре заузимања јавних површина

Комунална инспекција проводит ће интензивно надзоре заузимања јавних површина

У складу са Одлуком о привременом кориштењу јавних површина (“Службени гласник Града Мостара” број 5/11), Служба за инспекцијске послове Града Мостара обавјештава јавност:
„У току је провођење редовних надзора комуналне инспекције над јавним површинама у Граду Мостару у циљу идентификације свих врста нелегално постављених препрека на јавним површинама и паркинзима ( метални ступови и рампе, бетонски ступови, чуњеви, коцке, жардињере и сл. предмети).
Упозоравају се све правне и физичке особе која су незаконито извршила заузимање јавних површина у сврху постављања наведених препрека, да су исте дужни уклонити у року од 3 дана од дана објављивања ове обавијести - уколико не посједују одобрење надлежног Одјела за урбанизам и грађење Града Мостара.
Уколико власници или корисници незаконито постављених препрека не поступе по упозорењу, надлежни инспектори ће по завршетку описаних активности, а након обиласка ширег подручја Града и утврђивања локација на којима је извршено нелегално заузимање јавних површина, издати налоге Ј.П.“Комунално“ д.о.о Мостар за уклањање предметних препрека.
Такођер, обавјештавамо грађанство како ће у складу с одредбама Одлуке о комуналном реду (Сл. гласник Града Мостара“број:6/05 и 6/08) комунална инспекција у наредном периоду проводити интензивне надзоре у предметима заузимања јавних површина оштећеним и неисправним возилима и уређајима, те исте по проведеној процедури уклањати.“

Град Мостар
Одјел за господарство, комуналне и инспекцијске послове
Служба за инспекцијске послове

Иди назад