Кретање је омогућено уз важећу пропусницу/потврду

Кризни стожер/штаб ХНЖ/К донио је Одлуку о забрани кретања између градова и опћина унутар ХНЖ/К. Ипак, кретање је омогућено уз важећу пропусницу/потврду.Потврда мора бити овјерена и потписана од стране одговорне особе/послодавца и као таква вриједи код Заповиједи забране кретања грађана и напуштања мјеста пребивалишта на подручју Херцеговачко–неретванске жупаније/кантона. Преслику Потврде овјерене и потписане од стране одговорне особе односно послодавца потребно је доставити надлежној полицијској управи. Ова потврда односи се за правне и господарске субјекте. Сви они који се из приватних разлога морају кретати изван мјеста пребивалишта, изван Града Мостара, потврду издаје Стожер цивилне заштите Града Мостара. За пољопривреднике и произвођаче којима је потребна пропусница на дуже временско раздобље издат ће се на раздобље од 30 дана уз доставу на увид документације о ОПГ-у.Захтјев за издавање Потврде доставља се искључиво путем поште на адресу Град Мостар, Адема Бућа 19 или електронским путем на адресу:: grad.protokol@mostar.ba i grad.prijemzahtjeva@mostar.ba

Захтјев мора бити јасно образложен и с назначеним контактом подноситеља захтјева, бројем телефона или мобитела.

Издавање Потврда вршит ће се сваким радним даном, а сви подноситељи чији захтјев буде позитивно ријешен бит ће обавијештени о мјесту и времену преузимања Потврде.

У рјешавању захтјева,[нбсп] Стожер цивилне заштите Града Мостара поступат ће сукладно Заповиједи Стожера цивилне заштите ХНЖ-а/К, а којом је наложено да се потврде издају само у најнужнијим случајевима.

Образац захтјева може се преузети на службеној wеб страници Града Мостара www.мостар.ба

Стожер /Штаб цивилне заштите Града Мостара

 

Иди назад