• Град Мостар
  • Почетна
  • Обавијест о провођењу анкете о потрошњи домаћинстава/кућанстава У БиХ 2021/2022

Обавијест о провођењу анкете о потрошњи домаћинстава/кућанстава У БиХ 2021/2022

Према закону о статистици у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине ФБиХ[нбсп] бр. 63/03 и 9/09) и у складу са годишњим планом провођења статистичких истраживања у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину, Федерални завод за статистику ће проводити Анкету о потрошњи домаћинстава/кућанстава у БиХ 2021/2022.[нбсп]Анкета о потрошњи домаћинстава/кућанстава у БиХ је статистичко истраживање којим се од изабраних[нбсп]домаћинстава/кућанстава прикупљају подаци о издацима за потрошњу, потрошњу из властите производње, инвестирању и приходима домаћинства/кућанства. Истовремено, анкетом се прикупљају и подаци о важнијим показатељима животног стандарда, као и подаци о ...

Иди назад