Обавијест о провођењу анкете

Обавијест о провођењу пилот анкете о приходима и условима живота у БиХ 2017 (СИЛЦ). према Закону о статистици у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине ФБиХ, бр. 63/03 и 9/09) и ...
 

Иди назад