Обавијест за додјелу такси стајалишта

Сукладно Одлуци о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2020. Годину „Службени гласник Града Мостара“ бр.13/19 обавјештавају се сви заинтересирани такси пријевозници са подручја Града Мостара, да је крајњи рок за подношење захтјева за додјелу такси стајалишног мјеста за 2020 год. је 31.01.2020.год.

Одјел за урбанизам и грађење

Иди назад