Одлуку о додјели стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара 8/09 и 15/10) и члана 7. у вези са чланом 3. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), у складу с Листом приоритета за додјелу стипендија Града Мостара Број: 02-40-14814/19-38, по Јавном конкурсу расписаном дана 10.10.2019.године, Градоначелник Града Мостара доноси[нбсп] Одлуку о додјели стипендија Града Мостара. У академској 2019/2020.години додјељују се 27(двадесетседам) стипендија студентима факултета за дефицитарна занимања како слиједи:

Иди назад