Још отворен НАГРАДНИ НАТЈЕЧАЈ за израду службеног сувенира Града Мостара

Како је истакнуто у увјетима натјечаја сувенир треба бити одраз традиције и културно-историјске баштине, те да изражава аутентичне природне и туристичке вриједности и атрактивности Града Мостара;Такођер, сувенир треба бити израђен од материјала према идеји аутора, с описом израде, величине, боје и материјала од којег ће се производити, а за израду се могу користити само стабилни и еколошки прихватљиви материјали, нпр. метал, керамика, камен, теракота, дрво, стакло, папир и сл. Пожељно је да се за израду сувенира користе аутохтони материјали, тј. материјали који су препознатљиви за Град Мостар, и сл.

Радови могу бити у форми као традиционални сувенир: ручни радови, украсни и употребни предмети од керамике, дрвета, папира, текстила, сламе и сл., одјевни предмети, вез, ткани предмети, и сл, урбани сувенир: разгледнице, оквири за фотографије, привјесци, магнети, маркери за књиге, подметачи за чаше, и сл. или други украсни или употребни предмети: шољице, боце, реплике градских здања и других препознатљивих грађевина или аутентичних природних вриједности Града Мостара, и сл. као и остали предмети или радови који укључују нове технологије – мултимедија. Право судјеловања на Натјечају имају сва правне и физичке особе држављани Босне и Херцеговине.

Према пропозицијама натјечаја, чланови натјечајне комисије и њихова блиска родбина не могу судјеловати у наградном натјечају. Аутор треба доставити један примјерак сувенира у оригиналној величини и материјалу, с објашњењем идеје. У случају да сувенир буде изабран, ауторска права, односно право на комерцијално искориштавање истог, прелазе на Град Мостар, а под увјетима који ће бити регулирани посебним уговором.

Такођер, сувенир Града Мостара представља производ прилагођен масовној производњи, намијењен туристичкој промоцији Града Мостара, различите материјалне вриједности, који ће цијеном бити прихватљив на слободном тржишту, а треба задовољити умјетничке и производне стандарде. Сувенир мора имати елементе препознатљивости локалне средине и бити одраз традиције, културно-историјске и материјалне баштине Града Мостара. За израду сувенира се не могу користити не разградиви, већ искључиво еколошко прихватљиви материјали (нпр. керамика, метал, глина, гипс, восак, камен, теракота, дрво, текстил, стакло, папир, и сл.)

Комисија за избор службеног сувенира Града Мостара након завршетка натјечаја, који је отворен од 10. фебруара у трајању од 60 дана, састављена је од стручних особа из области умјетности, етнологије, дизајна, архитектуре, туризма и сл. При избору сувенира Града Мостара вредноват ће квалитету укупног концепта, препознатљивост, веза с традицијом и културним наслијеђем, оригиналност и иновативност,техничку изводљивост и могућност серијске производње,практичност и могућа примјена у свакодневној упораби, као и економску приступачност производа. Уколико Комисија за избор службеног сувенира Града Мостара утврди да је квалитета пристиглих радова задовољавајући, донијет ће одлуку о додјели једнократних откупних награда, и то: 1. награда: 3.000,00 КМ, 2. награда: 2.000,00 КМ и 3. награда: 1.000,00 КМ

Према пропозицијама натјечаја предвиђена је могућност да се с аутором награђеног рјешења, уколико аутор може производити сувенир који је награђен и откупљен, склопи уговор о изради сувенира. Ако Комисија одлучи да ниједан од приспјелих приједлога не задовољава критерије Натјечаја, задржава право да не изабере ниједно рјешење, као и могућност прерасподјеле натјечајних награда. Уколико се накнадно утврди да је сувенир плагијат, Комисија задржава право поништити Одлуку о награди, а награђена особа је Натјечаја на објављен на службеној wеб страници Града Мостара, www.mostar.ba, а из Комисије подсјећају да је натјечај још отворен, те да се пријаве могу доставити лично на протокол или путем поште на адресу Град Мостар, Хрватских бранитеља бр. 2, 88 000 Мостар.

 

Иди назад