• Град Мостар
  • Почетна
  • Почетак радова на реконструкцији улице Браће Фејића – етапа 3 од 01.9.2016.године

Почетак радова на реконструкцији улице Браће Фејића – етапа 3 од 01.9.2016.године

О пројекту: Инвеститор је Град Мостар. Извори финансирања су: Буџет Града Мостара, документ Оквирног буџета за период 2015-2017, Влада ФБиХ- средстава ГСМ лиценце и Фонд за заштиту околине Федерације БиХ.

Због различитих извора финансирања радови на реконструкцији улице Браће Фејића – етапа 3 раздвојени су по врсти радова на два уговора: Реконструкција подземне инфраструктуре у улици Браће Фејића – етапа 3 и Реконструкција партера и уличног мобилијара у улици Браће Фејића у Мостару - етапа 3, све према изведбеном пројекту израђеном од стране Г.Д. Бишина д.о.о. Мостар пројектни биро АРХИ Плус.

Извођач радова на дијелу реконструкције партера и уличног мобилијара је ЈВ ХП Инвестинг д.о.о. Мостар и Грађевинар Фајић д.о.о. Мостар, док је извођач радова на дијелу реконструкције подземне инфраструктуре Амитеа д.о.о. Мостар. Надзор су фирме Интерпројект д.о.о. Мостар и Водовод друштво за водовод и канализацију д.о.о. Мостар.

У овој етапи изводит ће се радови на релацији од Мале Тепе до Солаковића сокака (Карађозбегова џамија). Комплетан приказ зоне обухвата радова можете видјети на цртежу у прилогу. На истом цртежу су назначене површине поплочавања и површине које ће бити асфалтиране.

Радови предвиђају потпуну замјену водоводне и канализационе инфраструктуре при чему се канализациона инфраструктура раздваја на фекалну и оборнинску. Фекална канализација се води у главни лијевообални канализациони колектор а оборинска у ријеку Неретву.

Вриједност уговорених радова је:

  1. “Реконструкција партера и уличног мобилијара у улици Браће Фејића у Мостару - етапа 3“ – 2.209.323,73 КМ (са ПДВ-ом);
  2. „Реконструкција подземне инфраструктуре у улици Браће Фејића у Мостару - етапа 3“ – 978.163,98 КМ (са ПДВ-ом) ;

Због саме природе велики дио радова се мора одвијати у сухим условима тако да даљње одлагање извођења радова није могуће. Радови ће се изводити по одређеним фазама. О фазама извођења радова по локацијама те регулацији саобраћаја грађанство ће бити благовремено обавјештено путем наше wеб странице www.mostar.ba. Обзиром да извођење радова у великој мјери зависи од метео-услова, окончање истих није могуће прецизно одредити али оквирно се очекује да радови по уговору за подземну инфраструкутуру буду завршени до краја текуће или почетком наредне године док окончање радова на поплочавању треба бити завршено у прољеће наредне године.

Иди назад