Подношење захтјева за кориштење јавне површине

Одјела за урбанизам и градњу Града Мостара обавјештава све заинтересиране физичке и правне особе које желе користити јавну површину у циљу обављања ђелатности да се продужује рок за подношење захтјева за кориштење јавне површине до 17.априла 2018. Свим оним који не поднесу захтјев у горе наведеном року, а имају потребу за заузимање јавне површине у 2018. И НЕЋЕ БИТИ накнадном издано рјешење и бит ће им онемогућено кориштење истог. Ово се не односи на новоотворене угоститељске објекте. Служба за инспекцијске послове ће радити на провјери и извршит ће наџор од 25.априла 2018.

Иди назад