• Град Мостар
  • Почетна
  • Потписао протокол Сарадње са Центром за заштиту животиња „Анимал Царе Центер Мостар“

Потписао протокол Сарадње са Центром за заштиту животиња „Анимал Царе Центер Мостар“

Овим путем желимо обавијестити све грађане и власнике кућних љубимаца Града Мостара да је Град Мостар 20.6.2019. године потписао протокол Сарадње са Центром за заштиту животиња „Анимал Царе Центер Мостар“.
Наведени протокол Сарадње између Центра за заштиту животиња „Анимал царе Центер Мостар“ и Града Мостара је циљ трајног и хуманог рјешавања проблема паса луталица на подручју ХНЖ-а , сукладно Закону о заштити и добробити животиња БиХ, као и другим локалним законима и ЕУ стандардима.
Сви они који имају своје кућне љубимце и који на подручју Града Мостара примијете псе луталице без маркице ( који нису ветеринарски обрађени) могу се обратити Центру за заштиту животиња „Анимал царе Центер „ са сједиштем у улици фра. Дидака Бунтића бр. 144 Мостар.
Центар за заштиту животиња „Анимал Царе Центер“ Мостар ће путем протокола Сарадње са Градом Мостаром вршити бесплатну кастрацију / стерилизацију свих власничких паса и паса луталица[нбсп] у циљу стабилизације њиховог даљњег размножавања стварања нових генерација напуштених паса луталица.
Исто[нбсп] тако грађани Града Мостара се Служби за комуналне послове и околиш Града Мостара могу обратити за обављање живодерских (кафилеријских) услуга сукладно, Закону о комуналној ђелатности ХНК-а(„Сл.новине ХНЖ-е“ 4/16) гdjе се подразумијевају послови сталног и сигурног уклањања лешева животиња са јавних површина.
Служба за комуналне послове и околиш

Иди назад