Радови у Улици краља Звонимира

Извођач радова : Амитеа д.о.о. Мостар, вриједност радова 57.000 КМ
Надзор: Бемер д.о.о. Мостар, вриједност услуге надзора 2.000 КМ
Идејни пројект: Гео-Дата д.о.о. Мостар

Ради се реконструкција паркинга са оборинском канализацијом и уређење зелене површине. Рок за завршетак радова је 50 дана. Обухват реконструкције је простор између колективног стамбеног објекта и Улице краља Звонимира, на мјесту уклоњених бесправних објеката. Планирана је окретница на паркингу те се затвара[нбсп] излаз аутомобилима на раскрижје са Улицом краља Томислава.

Град Мостар
Служба за грађење инфраструктурних објеката

Иди назад