Стратегија развоја културе- Европска пријестолница културе

Град Мостар је доношењем одлуке о кандидатури за Европску пријестолницу културе преузео обвезу израде културе стратегије Мостара. На првом састанку Форума 2024. мостарски културни djелатници донијели су одлуку да се Мостар кандидира за ЕПК2024 те закључак како израда квалитетне културне стратегије треба бити један од главних циљева кандидатуре.

Мостар је први град у Босни и Херцеговини који је донио Стратегију развоја културе водећи цијели процес транспарентно и у сарадњи с јавношћу. Почевши од јавних расправа, изравног и он-лине анкетирања грађана, јавне презентације и Нацрта завршног документа са објавом на њеб-у уз отворену могућност коментирања и давања приједлога, јавност је имала израван увид и утјецај на цјелокупни документ.

У Фокус групи за израду Стратегије суђеловали су представници свих сегмената културе у граду, из јавног и невладиног сектора, алтернативне сцене, академских умјетника и свеучилишних професора. Нацрт Стратегије развоја културе Града Мостара 2018-2026 „Премошћивање раздвојености“ презентиран је јавности 17.9.2018. у Малој дворани ХДХС Косача. Истог дана документ је објављен на њеб страници www.мостар2024.bа са отвореном могућношћу коментирања и давања сугестија. С уважавањем сугестија грађана документ је комплетиран те је Стратегија развоја културе Града Мостара „Премошћивање раздвојености“ 5.10.2018, објављена на службеној страници Града Мостара"

Иди назад