Сваке задње суботе у мјесецу одвоз крупног отпада

Обавјештавају се грађани да ће градска комунална предузећа организирати одвоз крупног отпада (стари намјештај, кућански апарати, вртни, биљни отпад и сл.) сваке задње суботе у мјесецу[нбсп] када грађани могу одложити крупни отпад поред контејнера за комунални отпад.
Грађани и подузећа могу особно одвести и бесплатно одложити искључиво крупни или грађевински отпад на градску депонију грађевинског и крупног отпада у Врапчићима бб – преко пута[нбсп][нбсп] старе депоније[нбсп] Уборак , сваким радним даном од 07 до 14 сати.
На депонију се не могу[нбсп] одлагати друге врсте отпада (комунални отпад, животињски, опасни отпад, старе гуме и сл.). Депонија је ограђена и под сталним надзором.
 Предузећа и грађани могу затражити услугу изнајмљивања контејнера и одвоза грађевинског отпада од реновирања станова[нбсп] на слиједеће бројеве телефона:

1.ЈП Комос - 061 203 252 (контакт особа Мирсад Омановић)
2.ЈП Паркови - 063  (контакт особа Гордана Шарић)

 Грађани су дужни придржавати се наведеног у противном ,новчаном казном од 100- 500 КМ казнит ће се грађанин:
Ако оштећује посуде за отпад, улијева у њих текућину, баца жеравицу или врући пепео, остатке животиња,грађевински материјал,гломазну амбалажу, дијелове кућног намјештаја[нбсп] и слично(чл.123.,ст.5. Одлуке о комуналном реду, Сл. Гланик Града Мостара,бр.06/05)
У посуде за комунални отпад забрањено је одлагати : папирну амбалажу из трговачких,угоститељских и других пословних објеката; отпад из месница и трговина месом и месним прерађевинама ; отпад из здравствених установа. Наведени пословни субјекти требају склопити посебне споразуме с овлаштеним оператерима који збрињавају наведене врсте отпада и одлагати га одвојено од комуналног отпада у склопу[нбсп] својих пословних простора.
Новчаном казном[нбсп] од 1000 до 5000 КМ казнит ће се подузеће, друга правна[нбсп] установа, или правна особа, а[нбсп] казном[нбсп] од 200 до 1000 КМ одговорна особа у тим установама , уколико не поступају са отпадом на прописани начин (чл. 81,82,83) у складу са чл.122. ст.5. Одлуке о комуналном реду, Сл. Гласник Града[нбсп] Мостара,бр.0 6/05)
 Служба за комуналне послове и околиш

Иди назад