У раздобљу од 24. 7. до 18.8. 2017 године рад са странкама на шалтерима

На основу Статута Града Мостара, [нбсп]и одредби Правилника о радним односима службеника и намјештеника Градске управе Мостара, донесена је Одлука о начину кориштења годишњег одмора за 2017. годину. 
Службеници и намјештеници Градске управе Града Мостара, изузев припадника Професионалне ватрогасне постројбе Мостар, користит ће први дио колективног годишњег одмора у раздобљу од 24. 7. 2017. (понеdељак) до 18. 8. 2017. године (петак).

У организацијским јединицама Градске управе Града Мостара [нбсп]у којима се у наведеном раздобљу мора осигурати[нбсп] континуирано обављање појединих послова из надлежности организацијских јединица, начелници ођела и шефови служби одредили су запосленике који ће радити у дане колективног годишњег одмора.

У раздобљу од 24. 7. до 18.8. 2017 године рад са странкама на шалтерима на локацији Ул. Адема Бућа бр.17. - Центар за услуге грађанима- те на  локацијама свих   шест подручних уреда  одвијат ће се сваким радним даном у  уредовном времену од 8, 30 до 13, 00 сати.
Служба за инспекцијске послове Града Мостара у периоду кориштења годишњих одмора,  осигурат ће дежурства  инспектора из свих области, контакт телефон број: 036 – 505 - 621.
-Служба за инспекцијске послове - распоред дежурства за вријеме колективног одмора-
- Виши стручни сурадник за јавни ред:                тел. 036-505 564,
                         тел. 036-555-565,
- Инспекција заштите околиша               тел. 035 505-529
- Комунална инспекција               тел. 036-505-570
         тел. 036-505-567
- Тржишна инспекција               тел. 036 505-587
- Туристичко-угоститељска инспекција             тел. 036 505-564
         тел. 036-505-574
- Урбанистичко-грађевинска инспекција             тел. 036-505- 526
    тел. 036- 505-527
- Санитарна инспекција               тел. 036-505-568
                                                            тел. 036. 505-560

 

Иди назад