Запримљено је 330 предмета за процјену штета

У Градску управу Мостара до понеђељка 4.марта 2019. године (прописани рок за пријаву) запримљено је 330 предмета за процјену штета које су настале од олујног вјетра који је задесио подручје Мостара 23. и 24. марта 2019.

Због великог броја захтјева именовано је пет стручних комисија које су већ на терену и врше процјену штета у складу с Уредбом о јединственој методологији за процјену штета од природних и других несрећа („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 75/04, 38,06, 52/09, 56/09 и 36/14).

Странке које су поднијеле захтјев до понеђељка, 4. марта 2019. свакодневно се контактирају од стране стручних комисија о дану изласка комисије на терен ради њихове присутности.

Предмети који су запримљени након понеђељка 4. марта 2019. Комисија неће разматрати због неблаговремености пријаве и неће бити предмет процјене.

Иди назад