• Grad Mostarb
  • Početna
  • Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku

U vremenu od 8.02. 2021. godine u trajanju od 22 dana, uz mogućnost produženja terenskog rada od 7 dana, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici u FBiH na području Grada Mostara provest će se anketiranje domaćinstava za potrebu ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku, a anketiranje će se provoditi u većini općina u BiH prema odabranom uzorku uz garantiranje pune povjerljivosti podataka, kao i uz primjenu preporučenih mjera navedenih u Naredbi Federalnog kriznog štaba.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Federalni zavod za statistiku.

Nazad