Grad Mosta nabavio 28 kontejnera za miješani komunalni otpad

Koncem prošle godine Služba za komunalne poslove i okoliš provela je postupak javne nabavke kontejnera za miješani komunalni otpad u vrijednosti od 20.000 KM.

Postupak je okončan 30. januara 2020 godine isporukom 28 kontejnera koji će biti raspoređeni u skladu sa potrebama na terenu. Zamijeniti će se oštećeni kontejneri ili dodati novi na lokacijama gdje nedostaje kontejnera.

U protekloj godini uređeno je 8 postojećih lokacija za kontejnere betoniranjem podloge i postavljanjem zaštitnih mreža. Postavljeni su kontejneri za selektivno odlaganje komunalnog otpada na 12 novih lokacija. U Proračunu Grada Mostara za 2020 godinu planirana su sredstva za nabavku novih kontejnera za miješani komunalni otpad u iznosu od 30.000 KM , a za uređenje postojećih lokacija za kontejnere dodatnih 30.000 KM.

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLIŠ

Nazad