• Grad Mostarb
  • Početna
  • Gradonačelnik Mostara dr.sc. Mario Kordić potpisao Partnerski Ugovor o implementaciji Projekta „INCLUSIVE PLAY“

Gradonačelnik Mostara dr.sc. Mario Kordić potpisao Partnerski Ugovor o implementaciji Projekta „INCLUSIVE PLAY“

Gradonačelnik Grada Mostara dr.sc. Mario Kordić potpisao je Partnerski Ugovor o implementaciji Projekta „INCLUSIVE  PLAY“ u okviru Interreg IPA program prekogranične saradnje  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Ugovor se implementira putem Službe za gospodarstvo, Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. 

Ukupna vrijednost projekta                       948.203,15 EUR

Vrijednost projekta za Grad Mostar        314.114,21 EUR odnosno 615.129,86 KM

Planirano vrijeme trajanje projekta          1.3.2021. do 31.1.2023.

Sudjelovanje Grada Mostara (15%)          47.117,14 EUR odnosno  92.269,50 KM

Sredstva EU                                                 266.997,07 KM odnosno 522.860,36 KM

Vodeći partner: Grad Zadar Republika Hrvatska

Partnerstvo: Grad Mostar, Centar “Los Rosales” Mostar i Djećiji vrtić “Latica” Zadar

Projektom „INCLUSIVE  PLAY“ planirana je izgradnja osjetilnog parka na dijelu igrališta sportskog centra „Kantarevac“ i opremanje sa opremom koja je namijenjena za djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i opremanje osjetilnog parka Javne ustanove „Los  Rosales“.

Prvenstvena namjena budućeg osjetilnog parka „Kantarevac“ je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području Grada Mostara i šire, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga. Osjetilnim parkom „Kantarevac“ želi se stvoriti okruženje kojim će se potaknuti raznolika paleta osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu cjelovito i socijalno učenje.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika, te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Planirano je i održavanje panel-aktivnih diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju.

Predmetnim projektom predviđena je i nabava dodane opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koja će biti postavljane na području Osjetilnog parka „Kantarevac“ s ciljem osiguravanja inkluzije djece s teškoćama u lokalnu zajednicu, te dodatnog podizanja kvalitete života, sadržaja i usluga za najranjivije skupine našeg društva. Instalacijom opreme na „Kantarevcu“ osigurava se inkluzija na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture. Ovim se stvara sigurno i poticajno okruženje za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje. Sve navedeno predstavlja dodanu vrijednost za sam projekt i višestruku korist za osobe s teškoćama u razvoju, za njihove obitelji, za odgojitelje i učitelje kao i za zajednicu.

Grad Mostar

Nazad