„Hitna asistencija za starije osobe“

Projekat „Hitna asistencija za starije osobe“ (Start FUND COVID-19) podržan je od strane Start Network, a implementira ga CRS u saradnji sa 15 gradova/općina/opština (Banovići, Bileća, Čapljina, Foča, Foča u FBiH, Goražde, Jablanica, Konjic, Kladanj, Mostar, Prijedor, Pale Prača, Tuzla, Zenica i Živinice).

Cilj projekta je ublažiti tešku materijalnu situaciju starijih izolovanih osoba koja je izazvana COVID-19 virusom te podizanje svijesti o načinima zaštite i postupanja u slučaju zaraze virusom COVID-19.

Ciljna skupina su starije, materijalno ugrožene osobe preko 65 godina, te manji broj socijalnih slučajeva i izuzetno materijalno ugroženih domaćinstava po preporukama lokalnih centara za socijalni rad.  Projektom će biti obuhvaćeno 3000 domaćinstava sa oko 4500 članova.

Paketi sadrže osnovne prehrambene artikle, sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Korisnici će uz svaki paket dobiti i promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o zaštiti i postupanju u slučaju zaraze virusom COVID-19 a koji se temelji na preporukama Zavoda za zdravstvenu zaštitu FBiH i RS.  

Projekat se na  terenu implementira u suradnji sa partnerskim gradovima/općinama/opštinama uz podršku njihovih volontera. Paketi će korisnicima biti dostavljeni na kućna vrata uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite.

Nazad