Izborna kampanja službeno počinje danas

Sukladno Uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. u Gradu Mostaru, koji će se održati u nedjelju, 20. decembra, izborna kampanja službeno počinje danas i traje do 19. decembra do 7:00 sati kada počinje izborna šutnja.Prema odredbama Izbornog zakona BiH, predizborna kampanja definisana je kao razdoblje u kojem politički subjekti informiraju glasače i javnost o svom programu i kandidatima na način propisan zakonom.Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo voditi predizbornu kampanju u mirnom okruženju; organizirati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno izraziti svoje stavove kako bi stekli podršku birača te štampali i distribuisali plakate, plakate i druge materijale povezane s predizbornom kampanjom.

Prema SIP-u, nadležne gradske vlasti dužne su osigurati jednak tretman političkih stranaka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata certificiranih za sudjelovanje na izborima u svojim zahtjevima za korištenje javnih mjesta i javnih objekata u svrhe kampanje, uključujući skupove. , prikaz oglasa, plakata, plakata i drugog sličnog materijala.

Političkim subjektima zabranjeno je uklanjanje, pokrivanje, oštećivanje ili mijenjanje štampanih oglasa, plakata, plakata ili drugog materijala koji se koristi u svrhu predizborne kampanje; vođenje kampanja na način koji krši rodnu ravnopravnost i postavljanje štampanih, pisanih ili bilo kojih drugih materijala povezanih s predizbornom kampanjom unutar ili na zgradama u kojima se nalaze vlasti na svim razinama, javnim poduzećima, javnim institucijama i lokalnim zajednicama , kao i na vjerskim objektima, javnim cestama i javnim površinama, odnosno dopušteno je samo na onim mjestima predviđenim za reklamne ploče i reklame.

Također, zabranjeno je nošenje i izlaganje oružja na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini; ometati okupljanja dugih političkih subjekata, kao i poticati druge na takve aktivnosti; spriječiti novinare da rade svoj posao u skladu s pravilima struke i izbornim pravilima, te lažno predstavljanje u ime bilo kojeg političkog subjekta.

Jedna od zakonskih zabrana na koju Centralna izborna komisija BiH skreće posebnu pažnju je upotreba jezika koji nekoga može dovesti ili potaknuti na nasilje ili širenje mržnje.

Centralna izborna komisija BiH pozvalo je političke stranke, kandidate i pristaše političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristaše te zaposlenike ili na bilo koji drugi način angažirane u izbornoj administraciji da se suzdrže od izjava koje podižu tenzije i vode poštenu predizbornu kampanju.

Predstavnici medija i glasači također su pozvani da daju svoj doprinos kako bi se kampanja i cjelokupni izborni proces u Gradu Mostaru odvijali u demokratskom okruženju, rekao je CIK.

Sarajevo, 20.decembar (FENA)        

Nazad