• Grad Mostarb
  • Početna
  • Izrada prijedloga za novu lokaciju sanitarne deponije komunalnog otpada na području Mostara

Izrada prijedloga za novu lokaciju sanitarne deponije komunalnog otpada na području Mostara

Danas je u Gradskoj vijećnici održan sastanak stručnog tima za izradu prijedlog za novu lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada na području grada Mostara. 

U medijskim napisima pojavila se informacija od strane predstavnika inicijative „ Jer nas se tiče“ kako na sastanku nije bilo predstavnika Grada Mostara, što ne odgovara istini. 

Sastanku su uz predstavnike inicijative bili nazočni Lejla Salčin, predstavnica Grada Mostara, Marinko Pranjić, Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, i vodoprivrede HNK, Uprava za vode, Hamzić Senadin, predstavnik Zavoda za prostorno uređenje, Zejnil Trešnjo, predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i Jasminka Kljako, predstavnik Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK.

Na početku sastanka Lejla Salčin, predstavnica Grada Mostara informirale je sudionike sastanka kako je Salem Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara trebao  predložiti nekolio potencijalnih lokacija, ali da nije mogao biti na sastanku zbog službenog puta. 

Također, na sastanku je Senadin Hamzić u skladu sa zaključkom s prošlog sastanka izložio 4 lokacije koje bi se mogle biti razmatrati  kao nove lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada. Iznošeni su i još neki prijedlozi oko potencijalnih lokacija. 

Nakon što se članovi Komisije nisu usuglasili o tome kakav zaključak da donesu, predstavnica Grada Mostara Lejla Salčin je predložila da se obavi još jedan razgovor sa Salemom Bubalom kako bi se utvrdilo postoji li još lokacija za sanitarnu deponiju, a nakon toga da se održi sastanak članova tima na kojem bi se glasalo o konačnom prijedlogu stručnog tima.

Nazad