• Grad Mostarb
  • Početna
  • Komunalna inspekcija provodit će intenzivno nadzore zauzimanja javnih površina

Komunalna inspekcija provodit će intenzivno nadzore zauzimanja javnih površina

U skladu sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina (“Službeni glasnik Grada Mostara” broj 5/11), Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara obavještava javnost: 

„U toku je provođenje redovnih nadzora komunalne inspekcije  nad javnim površinama u Gradu Mostaru u cilju identifikacije svih vrsta nelegalno postavljenih prepreka na javnim površinama i parkinzima ( metalni stupovi i rampe, betonski stupovi, čunjevi, kocke, žardinjere i sl. predmeti). 

Upozoravaju se sve pravne i fizičke osobe koja su nezakonito izvršila zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja navedenih prepreka, da su iste dužni ukloniti u roku od 3 dana od dana objavljivanja ove obavijesti - ukoliko ne posjeduju odobrenje nadležnog Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara. 

Ukoliko vlasnici ili korisnici nezakonito postavljenih prepreka ne postupe po upozorenju, nadležni inspektori će po završetku opisanih aktivnosti, a nakon obilaska šireg područja Grada i utvrđivanja lokacija na kojima je izvršeno nelegalno zauzimanje javnih površina, izdati naloge J.P.“Komunalno“ d.o.o Mostar za uklanjanje predmetnih prepreka. 

Također, obavještavamo građanstvo kako će u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik Grada Mostara“broj:6/05 i 6/08) komunalna inspekcija u narednom periodu provoditi intenzivne nadzore u predmetima zauzimanja javnih površina oštećenim i neispravnim vozilima i uređajima, te iste po provedenoj proceduri uklanjati.“

 

                                                                         

 Grad Mostar

Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove

 Služba za inspekcijske poslove

Nazad