• Grad Mostarb
  • Početna
  • Odluka o raspodjeli sredstava grantova za projekte od interesa za Grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava grantova za projekte od interesa za Grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2016. godinu

Na temelju člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 12. Odluke o postupku i kriterijumima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim neprofitabilnim organizacijama utvrđenih Proračunom Grada  Mostara za 2016. godinu, na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i izbor

Nazad