Počele sa radom predškolske ustanove

U sklopu ublažavanja mjera zabrane uvedenih zbog pandemije korona virusa - COVID 19,  u Mostaru su sa radom započeli dječiji vrtići. Predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Mostar,  Dječiji vrtići,  JU Dječiji vrtići Ciciban i Dječiji vrtić u sklopu Centra Los Rosales, spremno su dočekale prihvat djece. Dječim vrtićima roditelji su povjerili na čuvanje i brigu 85  djece, JU Dječijim vrtićima Ciciban 107 djece, a Dječijem vrtiću u sklopu Centra Los Rosales 7 djece.

Objekti predškolskih ustanova na području Grada Mostara, i javnih i privatnih, su dezinficirani prije početka rada, a odgojno obrazovni rad se organizira na način da se maksimalno zaštite djeca i osoblje predškolskih ustanova, uz poštivanje uslova i preporuka koje je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport

Nazad