Poziv za dostavljanje prijedloga za Budžet Grada Mostara za 2021.godinu

Pozivaju se građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, da učestvuju u kreiranju Budžeta Grada Mostara za 2021.godinu i da svoje argumentovane prijedloge, sugestije, amandmane kao i primjedbe, dostave do 31.03.2021.godine, Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara i Sekretarijatu Gradonačelnika.

Prijedlozi, sugestije, amandmane kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara gradskovijece@vijece.mostar.ba i Gradonačelnika Grada Mostara grad.mostar@.mostar.ba  ili gradonačelnik@mostar.ba,  kao i putem protokola Gradske uprave.

Nazad