Sistematska dezinfekcija

Kao nastavak aktivnosti u prevencije širenja koronavirusa (COVID -19), u srijedu 20.5.2020. godine izvršit će se sistematska dezinfekcija Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, JU „Dječji dom“ Mostar, objekta za cjelodnevnu brigu o djeci, te prostorija Gradske uprave Grada Mostara. Dezinfekciju će izvršiti pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) brigade za taktičku podršku.

 

Nazad