Akcije čišćenja grada

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić jutros je održao sastanka s predstavnicima komunalnih poduzeća, koordinatorom MZ i predstavnikom Civilne zaštite Grada Mostara.

Na sastanku je istaknuto kako je od strane Civilne zaštite Grada Mostara povjerenicima Mjesnih zajednica podijeljen alat i pribor za čišćenje, a Služba za komunalne poslove i Služba inspekcije vršit će nadzor i koordinaciju na terenu.

Građanima su u slučaju potrebe otvoreni telefoni u Službi civilne zaštite i vatrogastva –Odsjek civilne zaštite broj:036 558 - 253;

O akciji će nakon njezina završetka izvijestiti predstavnici Civilne zaštite,  Službe za komunalno poslove i JP Komunalno Mostar ( Mensur Turkić 061 371 124).

Prema ranije rasporedu i pozivu koji je upućen svim građanima, uposlenicima Gradske uprave, NVO udrugama koje se bave zaštitom okoliša akciji čišćenja grada traje danas, subota, od 9. 00 do 13,00 sati.

Davatelji komunalne usluge kome su povjereni poslovi sakupljanja i odvoza otpada (J.P. Komunalno, J.P. Parkovi i .JP. Komos) osigurat će uvjete za prikupljanje  i odvoz komunalnog otpada na deponiju, na sljedećim punktovima:

1.Tekija kod Pošte:

2.Luka I kod bivšeg restorana Bulić;

3.Zalik lokacije posuda za odlaganje otpada;

4.Mukoša lokacija posuda za odlaganje otpada

  1. Sjeverni logor lokacije posuda za odlaganje otpada kod Parka;

6.Pasjak- proširenje;

7.Plato Lira;

  1. Zalik M17 lokacije posuda za odlaganje otpada;

 

Natrag