Gradonačelnik potpisao Kolektivni ugovor

Dana 21. travnja/aprila 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Mostara održan je sastanak gradonačelnika Grada Mostara Ljube Bešlić i predsjednika Sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH Saliha Kruščice, na kojem je potpisan Ugovor o pristupanju Gradske uprave Grada Mostara Kolektivnom ugovoru za službenike uprave i sudske vlasti.

Potpisivanjem ovog Ugovora ugovorne strane suglasile su se da će se prava i obveze zvršavati na način kako je to Kolektivnim ugovorom uređeno.

 

Natrag