Javna rasprava o Nacrtu proračuna Grada Mostara za 2020.godinu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je u četvrtak 19. prosinca 2019. godine Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH („Službene novine Federacije BiH broj: 99/19), a objavljen 31. prosinca 2020. godine, kojim se omogućava Gradonačelniku Mostara da uz suglasnost načelnika Odjela za financije i nekretnine donese Proračun Grada Mostara za 2020. godinu. 

U cilju pripreme Proračuna Grada Mostara za 2020. Grad Mostar organizira Javnu raspravu o Nacrtu proračunu Grada Mostara za 2020.godinu, koja će se održati, u utorak, 14. siječnja 2020. godine u Gradskoj vijećnici, Ul. Hrvatskih branitelja br. 2. s početkom u 11 sati.

Rasprava će trajati od 11 do 13 sati, a svi oni koji ne mogu prisustvovat  Javnoj raspravi, a žele dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt proračuna, to mogu učiniti od danas i putem elektronske pošte na obrascu na mail adresu: grad.mostar@mostar.ba do ponedjeljka 13. siječnja 2020.godine.

Nacrt proračun za 2020. godinu, kao i obrasci za prijedloge nalaze se na službenoj web stranici  Grada Mostara na web adresi: www.mostar.ba

 

Natrag