• Grad Mostar
  • Početna
  • Javna rasprava-rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar

Javna rasprava-rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar

JP Ceste FBiH poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Mostar i naselja koja gravitiraju području namjeravane gradnje za projekt rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar da uzmu učešće na

 Javnoj raspravi

o “Nacrtu plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar“

koja će se održati u Mostaru, u dvorani Gradske vijećnice na adresi Hrvatskih Branitelja 2, dana 20.09.2018. u 10:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebe Programa modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta možete pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: https://jpdcfbh.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38, i na web stranici Grada Mostara. 

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostaviti do datuma održavanja javne rasprave putem e-mail adrese pimt@jpcfbih.ba

 

Dnevni red:

 

  1. Prezentacija Nacrta plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekt rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M17 i južnog priključka u Grad Mostar
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

 

04.09.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrag